Politika:Andrasana izany ny MFM

Nivoaka tao anatin地y fahanginany ny tompon誕ndraikitry ny antoko Mfm tamin地y alalan棚ngahy Rakotovazaha Olivier.

Efa niandraikitra ny toeran地y ministry ny Fitaterana tao anatin地y fitondram-panjakana notarihin地y Filoha Ravalomanana sy ny Praiministra Sylla hatramin地y janoary 2003 ny tenany. Izy koa izao no mamelona sy manentana indray ny antsoina hoe 適msb Fokontany Nasionaly any anivon地y Fokontany any.
Raha nivahiny tao amin地y onjam-peon地y Radio Antsiva izy ny alin地y zoma teo ka nanontanian地y mpihaino hoe 殿iza marina ianareo Mfm amin段zao zava-misy ankehitriny izao?, dia tsotra ny navaliny: ォ rehefa niteny ianao hoe hanao fahamarinana dia tsy afaka hiaro sy hiara-miasa aminao izahay rehefa tsy manao an段zay fahamarinana izay intsony ianao. Toraka izany koa ny hoe 吐ahamasinana サ.
Ny fahazoan地y maro ny tenin棚ngahy Rakotovazaha Olivier izany dia tsotra : efa mibaribary ny tsy fanajan地y mpitondra intsony an段zany 吐ahamarinana sy fahamasinana noventesina sy nandrendrehana ny vahoaka teny an-kianja tamin地y 2002 izany. Asa aloha na isan地y mitovy fijery amin地y maro ny Mfm momba an段zay, fa raha mitovy dia andrasan地y maro ny ho fepetra horaisin地y Mfm. Ny zavatra nambaran地y Filoha Nasionalin地y Mfm farany izao, raha nentin地y Filohampirenena nitokana ny tetezan棚fatihita izy sy Ratsirahonana, dia ny hoe 鍍arigetran地y Mfm ka zary nifanarahany tamin-dRavalomanana ny hamorona Ravalomanana marobe amin地y faritra isanisany eto amin地y Nosy.
Manara-maso aloha ny maro fa hatramin段zao dia toa tsy mbola nisy lasa mpizara ronono tamin地y bisikileta izay nanombohan棚ngahy Ravalomanana nisandratra tamin地y naha-isan地y Malagasy mpanan-karena azy teto. Ny Malagasy mpitaingina bisikileta mpizara ronono nisy hatramin段zay, dia na efa lasan-ko razana na nanampy isa ny fadiranovana.
Ireo mpandraharaha hafa izay mba nandrandrain地y tany ama-monina fa ho fanoitran地y fitarihan-dalana harahin地y maro ho amin段zay tontolo misy harena izay, dia izao mikaikaika noho ny tsy fisian地y politikam-pirenena ara-toekarena matotra izao.
Ireo mba nanao asa fandraharahana an-tselika ka mba nihevitra fa hiditra eo amin地y sehatry ny manara-penitra indray na ireo mpandraharaha nihevitra ny hampitombo amin段zay ny ambaindain地y seha-pihariany, satria nanantena fa homen地y fanjakana vahana kokoa amin段zay noho ny maha-mpandraharaha ny Filohampirenena, dia mivoady tongotra aman-tanana ankehitriny fa tratry ny antsojain地y manam-pahefana mpandraharaha ka zary tadiaviny hatao ampihimamba na ifampizarana aminy ny raharaha.
Miandry ny Mfm hilaza ny heviny momba izany ny maro satria toa tsy mifanandrify amin地y famaritana ny antsoina hoe 吐ahamarinana izany. Ny 吐ahamasinana aloha tsy iadian-kevitra fa mety samy hanana ny azy. Ny an地y Filohampirenena mantsy, ohatra, dia mety ho mbola fanajany an段zany 吐ahamasinana izany ny fitondrany ny rakitra voaangona tao am-piangonana na efa voahasina aza, fa ho an地y olona sasany indray dia mety ho fahavetavetana eo anaterehan但ndriamanitra izany.
Izao famerenan地y fitondrana ankehitriny ny fangejana ho azy samirery sy izay manaiky hanao fampielezankevitra ho azy ny haino aman-jerim-panjakana izao ve, ho an地y Mfm, mbola 吐ahamarinana sa tsia intsony ? Mifanandrify amin地y fanajana ny demokrasia izay isan地y mahasarotiny ny Mfm ve izao trangan-javatra ankehitriny ataon地y mpitondra fanjakana izao? Ary ny fanjakana tan-dal瀟a mba ahoana ? Tsy ohatra velona mitohoka amin地y tendan地y Mfm izay manaporofo aminy ny fanitsakitsahana ny fanjakana tan-dal瀟a sy ny fanaovana ankivy ara-politika ny tsy mitovy firehana amin地y mpitondra ve ny manjo ny Depiote Mfm, Herihajaina Andrianirina ?
Tsy ho tapitra ny fitanisana, nefa na tsy ambara eto avokoa aza dia azo antoka fa tsy atoro an段zany koa ny Mfm, ka ahoana? Mbola hiaro ny tsy mijoro amin地y fahamarinana ihany ve sa mba hamotsipotsitra ny tsy mety? Tsy voatery hanohitra ange ny filazana ny marina ! Tsy ny Mfm mihitsy no ndeha hatoro an段zany. Aza avela ho sahiran-tsaina ny momba anareo ny vahoaka fa miandry ny fihetsikareo satria ny mpanohitra amin地y ankapobeny ankehitriny toa tsy mahita afitsoka, raha ny fomba hanitsiana ny famindran地y fitondrana no asian-teny.

RALAY

Gdi 20/09/05