Crise sournoise 19/02/2004

Les crises ne tombent jamais au bon moment ; et pour celle relative à la déclaration de Manandafy Rakotonirina, le moment est plutôt mal choisi.

En effet, cette « bombe » lâchée par le patron du MFM, devenue une affaire d’Etat, devait alourdir davantage les soucis que rencontre depuis un certain temps le régime (amnistie avortée, cas des réservistes, baisse du FMG, cultures dévastées par Elita, tergiversations du FMI…). Bien que le calme règne sur l’île, il trompeur, tant tout semble bouillonner à l’intérieur. Malgré les nombreuses sorties en province du président Ravalomanana, destinées principalement à rassurer les populations sur l’existence d’un pouvoir conscient de leurs problèmes, celui-ci est loin de convaincre… Des efforts restent à faire dans ce domaine. Mais c’est sur la solidité et la capacité du régime à faire face aux nombreuses épreuves actuelles qui inquiètent certains observateurs. Néanmoins, les derniers événements politiques, qui ont plus ou moins ébranlé la classe dirigeante, semblent ne pas troubler outre mesure le chef de l’Etat. Un tel comportement désinvolte ne fait que désorienter l’opinion et surtout son entourage.

gdi 1902/2004

DINIHO KELY ITY 1

Misy raha ao…

Nahatsiaro tena ho nanana adidy ve izy roalahy ireto sa dia tena feno fitiavana no dia lasa mpamono afon’ny fiadidiana ny repoblika? Ny tsapa aloha dia toa ohatra ny zavatra nikoropahana be ihany ilay valan-dresaka satria na ny fanazavana nomen-dry zareo ny mpanao gazety aza toa nifamotopototra be ihany no niafarany. Mbetika toa hoe tsy teo ny tompon’andraikitra amin’ny dosie madagasikara ka voatery nahemotra ny fandinihana azy; avy eo indray toa nanjary hoe nisy tsy nety ka voatery nahitsin’ny teknisiana Malagasy haingana (tao anatin’ny efatra andro?) ary farany aza moa dia tafavoaka ireo "tranga" telo mety handrasana ka anisan’izany ny hoe "mety tsy ho lany" io dosie io. Ny fototr’izany rehetra izany dia ilay nolazain’ny olona ambony ao amin’ny prezidansa fa lainga nambaran’ingahy Manandafy. Tsy ampy intsony izany ny fanazavana nataon’ny Malagasy tany amin’ny haino aman-jery koa dia narotsaka an-tsehatra ireto vazahaben’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Tsy dia tena naharesy lahatra loatra, hoy izahay, ny "fanazavana" nentin’ireto mirahalahy ireto koa angamba mila hantsoina indray izany akaman’ny gasy ("les amis de Madagascar") any an-dafy izany mba hitondra ny anjara birikiny? Ny manahirana amin’ity resaka ity mantsy dia teny indraim-bavan’ingahy Manandafy no izao mampikoropaka ny ao ambony rehetra ao izao, fa raha ny tokony ho izy ve tsy tokony mba hanampy fanazavana ihany koa io Filohan’ny MFM io mba hahalalana ny tena marina? Sa ve "bedy" rangahy io ka tsy mahazo miteny intsony? Very tanteraka mantsy ny ambanilanitra ankehitriny satria ny iaraha-mahita dia TSY MIVOAKA tokoa ny vola fa ny fanamboaran-dresaka no betsaka ka ny tiana hazava dia ny hoe hisy ihany ve izany vola izany sa tsia. Raha fifanipahana lava tahaka izao no mbola hiainana eto dia farany ny vahoaka mihitsy, fa tsy ny mpamatsy vola ihany, no tsy hatoky intsony an’io fitondram-panjakana io. Isan’andro izao mantsy dia tsy maintsy misy foana ny manao "teny tsy voahevitra", dia manaraka indray ny "fanazavana", dia toa izany foana… ary ny iafarany dia izao iantsoana vazaha izao mihitsy mba hanampy tosika. Tsy mahagaga, araka izany, raha efa misy ny mametra-panontaniana hoe "iza marina no tena mitondra eto ê?" Mampanahy ny maro ny fahitana ny vezivezy lava ataon’ireo solontenan’ny mpamatsy vola ireo ao amin’ny mpitondra ambony ao, ny fihazakazahany manamarina ireo hevitra notapahin’ny mpitondra Malagasy, kanefa, rehefa nozohiana, dia tsy nisy tamin’ireo fanapahana noraisin’ny mpitondra ireo, NA IRAY AZA, no mba tsapa ho nitondra soa ho an’ny vahoaka. Ny fanafoanana haba ve ? toa vao mainka mihalafo ny entana ; ny fivarotana ny tany ? inona no nentiny hatramin’izao?; ny fitontongan’ny sandam-bola ? hitondra « soa », hono, io afaka enim-bolana any ho any… fa ny saran’ny telefaonina aloha izao no efa hiakatra, ny solika tsy lazaina intsony. Misy raha ao, hoy izahay, satria raha izao no mitohy dia hisy ihany ny hanan-karena aoriana kely ao, saingy indrisy fa tsy ho ny gasy mihitsy izany… Dia hahagaga antsika ve ny mahita fa tena toerana tsiriritin’ny sasany mihitsy ity Madagasikara ity, indrindra ireo « mpamatsy vola » izay zary manorim-paka aty mihitsy ny sasany rehefa vitany ny « asany » ?... Dinihontsika gasy izany ê !

Alain

gdi 18/02/2004