Filazana manjo

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa :

Ny Andriana
RAKOTONIRAINY Germain
Enseignant chercheur à l’Université de Madagascar
Ancien Ministre de l’Education Nationale
Secrétaire Général et Fondateur du parti MFM
Ancien député MFM
Chevalier de l’Ordre National
Commandeur de l’Ordre National
Grand Officier de l’Ordre National

dia niamboho ny talata 20 Janoary 2004.

Hoy
Ny vadiny :
Rakotonirainy Ida Flore teraka Rakoto Harrivel
Ny zanany :
Rakotonirainy Andry sy Holy
Ny zafiny :
Andie sy Ando
Ny rafozany :
Andriamandroso Justine
Ny iray tampo aminy
Ny iray tampo amin’ny vadiny
Ny fianakaviana manontolo

Ny Président National MFM
Ny Birao Foibe MFM manontolo
Ny Komity Foibe MFM
Ny Antoko MFM eran’i Madagasikara
Ny Tanora MFM
Ny Vehivavy MFM
Ny Sendika TM
Ny Fokontany Antanimora Ampasanimalo
Ny Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques de l’Université Antananarivo
Ny Mpitandrina sy ny :
Fiangonana FJKM Mandrosoa Ambohidrapeto
Ny Fiangonana METM Betela Fitiavana Avaradoha
Ny Fiangonana FJKM Ambohijoky


    Ny nofony dia hiala ao amin’ny
logt N°11 Cité des Professeurs Fort Duchesne amin’ny 12 ora antoandro ny Sabotsy 24 janoary 2004, avy eo dia entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ao amin’ny FJKM Mandrosoa Ambohidavenona alohan’ny hanafenana azy ao antampon’Ambohidrapeto.

«Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin’ny tany mahafinaritra, eny mandova tsara aho».
(Sal 16 : 6)**********************************************

Tsy misy voninkazo
Tsy misy fiaretan-tory

Ny Antoko MFM manontolo eran’i Madagasikara
Ny Prezida Nasionaly MFM
Ny Birao Foibe MFM
Ny Komity Foibe MFM
Ny Faritra Ivon’Imerina MFM
Ny Vondrona MFM Antananarivo-Renivohitra
Ny Vehivavy MFM
Ny Tanora MFM
Ny Sendika TM
dia mampandre anareo ny namoizana an’Andriamatoa

RAKOTONIRAINY Germain
Sekretera Jeneraly sady Mpanorina ny antoko MFM, tamin’ny Talata 20 Janoary 2004.

Ny fandevenana dia hatao ny Sabotsy 24 Janoary 2004 amin’ny antoandro.