Hery Hajaina Randrianirina

Eny tsiafahy

Tena nitàna ny sain’ny maro tokoa ny raharaha nitranga nahafaty ilay kapiteny sy ny resaka vola sandoka tafaraka tamin’ity zava-nisy ity, indrindra ny nanjo ilay solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy avy any Ikalamavony ingahy Randrianirina Hery Hajaina, izay efa voatazona eny Tsiafahy amin’izao fotoana izao. Aza avela ho afa-maina na dia depiote aza hoy ny sasany, tsy nanara-penitra ny fisamborana sy ny nitànana ity olom-boafidy ity hoy ny hafa, nofandrihana ingahy io ary tetika efa voahomana iny hoy ingahy Voninahitsy, misy resaka politika lalina ao hoy indray ny tsy manan-kevitra, mangina tanteraka ingahy Manandafy sy Pety, tsy mbola naharenesam-peo koa ny tao Ikalamavony tao, aiza kosa ilay zo tsy azo ivalozana na "immunité parlementaire" e hoy indray ny mpahay lalàna izay mbola nanindry fa na ilay fiampangana azy aza tsy mbola fantatra akory dia efa nofonjaina ralehilahy. Ny rehetra, indrindra izahay mpampahalala vaovao dia mbola miandry izay tena marina satria somary mifamahofaho ihany ity resaka ity ka liana fahamailoana tanteraka ny fiatrehana azy. Ny azo ambara fotsiny dia raha tena voaporofo marina fa meloka ity olom-boafidy ity dia ho azo antoka fa vita hatreo ny zotra ara-politikany ary hisy fiantraikany any amin’ny lafim-pianakaviana sy ny MFM ny raharaha. Raha fantatra kosa fa paik’ady sy vela-pandrika ara-politika dia mazava ho azy fa hampitombo vesatra ny krizy efa mitoetra eto amin’ny tany sy ny fanjakana izany, no sady mampahatsiahy kisary politika anakiray nanafaingana ny nidarabohan’ny Amiraly Didier Ratsiraka, dia ny nanjo an’ingahy Voninahitsy Jean Eugène. Ny zava-nisy mantsy dia tahaka ny fambara firodanan’ny fanjakana ny fisamborana mpanao politika: Didier Ratsiraka 1991 nisambotra an’i Zafy sy ny namany nianjera avy eo, Zafy Albert Tamin’ny 1995 nisambotra an’i José Kely nidoboka, Didier Ratsiraka 1998-1999 nisambotra an’I Voninahitsy nanao veloma ny fitondrana, ka asa ity 2004 ity raha azo raisina mitovy amin’izany na tena zavatra hafa mihitsy.

Ismaël R

Gdi 15/03/2004