Tambatra à Toliara : Pety Rakotoniaina très confiant

Le Tambatra partira à la conquête de Toliara ce week-end. Une occasion pour Pety Rakotoniaina de faire un bilan sommaire du parcours de son association.
 
= La Gazette : Où en est Tambatra ?
 
+ Pety Rakotoniaina :" Tout est déjà prêt. Le coordonnateur de Tambatra à Toliara vient de me confirmer que tout est OK. L’autorisation est déjà en mains, et la réunion de sensibilisation commence à 9h à la grande salle Basia."
 
= Pensez-vous rassembler du monde, alors que Tuléar est le fief de M. Lahiniriko ? 
 
 + Pety Rakotoniaina :" Je ne sais pas si Tuléar est oui ou non le jardin de Lahiniriko. Tout ce que je sais, je m’y rends pour officialiser le Tambatra. Et je crois fort que nous arriverons à convaincre plein de monde comme, c’était le cas à Fianarantsoa ou encore à Diégo. Au cas où vous ne le sauriez pas, notre association est déjà présente à travers l’Ile, notamment à Diégo. Nous avons déjà un bureau régional dans le Diana et la Sava. De même pour la province de Mahajanga où il y a déjà nos représentants à Ambato Boeny, Mitsinjo, et Marovoay. Très bientôt, nous pensons officialiser le Tambatra à Mampikony et Port-Bergé, Et en ce moment même, une délégation de Tambatra est en train de faire une tournée de sensibilisation dans la région de l’Itasy et du Vakinankaratra. Et là maintenant, on est à Toliara, où, après la réunion de ce jour, nous avions prévu également de sillonner la région l’Androy et l’Anosy."

Tiana Rajaona  

Gdi 29-04-2006 

Pety sy ny Tambatra

Hajoro ao Toliary amin’ny sabotsy

      Rehefa saika voatetin'ny Ben'ny tanànan'i Fianarantsoa Pety Rakotoniaina ny faritra maro eto amin'ny nosy nananganany ny Tambatry ny Nosy, dia ao antampon-tanànan'i Toliary indray ry zareo ny 29 Avril ho avy izao.
    Ao anatin'izao vanin'andro mampisavorovoro ny raharaha politika izao, dia ilaina ny hampitony ny vahoaka, ary indrindra ny foto-kevitry ny tambatra dia ny hampiray ny malagasy tsy hanaiky ny tsindry azo lena lava izao fa tena sahy hitraka hanarina ny tanindrazana. Ny tanjon'izy ireo dia ny hevitr'io fikambanana io no hampiarina eto, fa tsy ho sanatria atao anjorom-bala noho ilay olona nanangana azy. Tsy misy ny olana aloha hatreto amin'ny fanaganana ilay fikambanana fa mazoto avokoa ny ankamaroan'ny olona miditra ho mpikambana ao.

Naivo kely

Madagascar tribune 28/04/06