Rakotoniaina Pety

Vory vahoaka hatrany !

« Niainga aiza Ra-Pety ę ! ‘Zaho ‘zany da magnigna anazy ę ! ». Isaky izay fokontany nandalovan’i Rakotoniaina Pety, tamin’ny Alahady lasa teo, dia re nireondreona io hira efa fanta-bahoaka io. Na dia somary niova kely aza ny toniny. Satria tokoa dia vory vahoaka hatrany, tamin’io andro io, ireo vaky kabary nataon’ity kandidan’ny « Tambatr’i Fianarantsoa » ity amin’izao fampielezan-kevitry ny fifidianana izay ho ben’ny tanŕna ao an-drenivohitry ny Betsileo izao. Fanehoan-kevitra izay nentiny indrindra nampahalala ny vahoaka fa hampitambatra an’i Fianarantsoa mba hiara-hizotra any amin’ny fampandrosoana no tena antony nilatsahany amin’izao fifidianana izao. Satria tokoa be izay drafitra sy tetika nolazaina fa entina hampandroso io tanŕna io kanefa zary lasa resabe avokoa izany rehetra izany fa dia io i Fianarantsoa gisitra lava amin’ny sehatra rehetra io. « Manana, ary tena manana, manampahaizana ny zanak’i Fianarantsoa fa izay mpitondra nifandimby rehetra teto dia nanao tsinotsinona azy ireo avokoa », hoy ny fanamarihana nataon’ity « zaza maditra » ao Betsileo ity. Fanamarihana izay nahatonga azy nanambara mazava fa « tonga izao ny fotoana itambaran’ny rehetra ka hanondrotana avo ny lazan’i Fianarantsosa ».

Fa tamin’ireo kabary ireo ihany no nahalalana fa, araka ny nambaran’ity kandida ity ihany, « misy mitetika any ambony any ny hanao izay fomba rehetra mba tsy aha-lany ahy ». Nitanisa ohatra vitsivtsy izy momba io ka nisongadina tamin’izany ny fahafantarany fa efa misy « mikarakara » ireo lisitra sy kara-pifidianana mba hanalana ireo olon’ny « Tambatr’i Fianarantsoa » tsy ho anisan’ny mpifidy amin’ny Alahady izao. « ‘Zay ‘zany ! », hoy i Rakotoniaina Pety izay nanohy fa « efa vita kalamina avokoa anefa ny tetika sy paika rehetra hanarahana maso ireo lisitra, karatra ary mpifidy rehetra ireo ». Etsy andanin’izay, mino sy matoky ity PDS Faritany taloha ity fa efa hendry sy matotra ny vahoaka ao Fianarantsoa ao ka hahay tsara ny zavatra tokony hataony amin’io fifidianana io. « Sady mbola tsy levona ao am-pon’ny vahoaka eto mihitsy ilay vavabe feno havona nataon’ny filohan’ny Repoblika tao amin’ny kianjan’Ampasambazaha, tamin’izy farany taty an-toerana, kanefa ny vahoaka manontolo no tonga tao mba hihoby azy », hoy ihany ny mpikabary.

Nalahany moa avy eo ireo hevi-baventin’ny programany : « tonga i Pety, alamintsika ny tanŕna ; ataontsika levona avokoa ireo mpanao bala rora rehetra ireo amin’ny Alahady izao ; ataontsika veloma ny fandoavana 7000 Fmg amin’ny fangalana kopian’ankizy ; tsy handoavam-bola ny fangalana izany kopian-jaza izany ; jerena izay ahafahana mampidina ny hetra-trano ; avaozina avokoa ireo tsena rehetra ; ho faritana mazava ao amin’ny teti-bolan’ny kaominina ny fampandrosoana ny vehivavy, ankizy ary tanora ; sns… ». Izay fokontany nandalovany dia nalaina nisaraka taminy avokoa. Fa ity no tena vaovao lehibe nambarany : « efa tafatsangana izao ireo komity mpanara-maso ny latsa-bato ka hijery tsirairay izay olona hifidy. Ho tratra eo izay olona tsy mponina eto Fianarantsoa tanŕna akory kanefa hitady handatsa-bato eo ». Ary mbola nampiany hoe : « izay olona tratra eo dia ahita satria mitady hangala-bato fotsiny ! ». ‘Zay ‘zany!


Noraisin’i Heriniaina sy Rolly Mercia (iraka manokana)

GDI 18/11/2003