TSY TAN-DALANA NY FILOHA RATSIRAKA.

 

Mitsanga-menatra eo anatrehan段zao tontolo izao ny Firenena Malagasy nohon地y fanosihosena ny Demokrasia sy ny lalam-panorenana ataon地y Filoha Didier RATSIRAKA. Tsy mbola nisy firenena manana ny fiandrianam-pireneny ka ny miaramilany ihany no sahy manitsakitsaka ny sainam-pireneny, mandaka sy manositosika Olomboafidim-bahoaka mitondra samboady. Ny Prezidan段 Repoblika no Filoha faratampon段o Tafika mahavanon-doza io araka ny andininy faha 55 amin地y lal瀘-panorenana.

Tsy ny andininy faha 10 amin段o lal瀘-panorenana io ihany koa ve no miaro ny fahalalahana miteny sy mamosa-kevitra, ny fahalalam-baovao, ny fivoriana, ny fivezivezena ary ny finoana nefa sakananana ny famoriam-bahoaka ataon地y Depiote olona voafidy ara-dal瀟a ary nogadraina aza ny Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena VONINAHITSY Jean Eug鈩e teo am-panatanterahana ny asany araky ny andininy faha 69 rehefa nitsikera ny Filoha RATSIRAKA tamin地y raharaha Tetezana mitsingevana ao Ivoloina. Ho toy inona ny hanjo ny olon-tsotra raha hanakiana indray ny Aferabe ateraky ny fividianana solomaso ho amin地y fanakona-masoandro (37,5 milliards de FMG) ho fanohizan地y Prezidan地y Repoblika ny fitadiavam-bola ho an地y fianakaviany sy ny olona manodidina toy ny tamin地y Valala sy ny Chol駻 ?

 

Moa ve tsy zon地y Vahoaka intsony ny mahalala vaovao sy fisehoan-javatra eto amin地y firenena araka ny andininy faha 11 amin地y lal瀘-panorenana no atositosika sy torahana grenady mandatsa-dranomaso izy ireo rehefa manatrika ny famoriam-bahoaka ataon地y Solombavambahoakan段 Madagasikara ?

 

Eken地y mpiara-monina maro eto amintsika ho tantara sy soatoavina manan-kasina ny 29 Marsa ary mbola izy Didier RATSIRAKA ihany no namoaka didim-panjak瀟a nanamafy izany tamin地y fotoana niakarany teo am地y Fitondrana fa atambatra ankalazaina amin地y vaninandron地y 29 Marsa ny fahatsiarovana ny raharaha rehetra nitory fitiavan-tanindrazana nisy teto amin地y firenena : Menalamba, VVS, Ralaimongo, 1 Avrily 1971, 13 May 1972. Koa nahoana no torahana grenady ireo olona mba hankalaza izany teo amin地y Kianja manan-tantara 13 May tamin地y 29 Marsa 2001, eninambiroampolo taona (26) taorian地y namoahany io didim-panjak瀟a io ?

 

Fa angaha misy lapam-panjakana na lapan地y Praiministra na lapan地y tan瀟a eo amin段o toerana io no arovana mafy tahak段o ? Nahoana ny teny amin地y Mausol馥 sy Ambohijatovo nanaovana fihetsehana tsy nisy arakaraka ary nisy akory aza ny vely amponga sy totorebika mikasika ity andro maloky ny 29 Marsa ity ? Ny mpanatitra voninkazo nilahatra am-pilaminana avy eny Soarana ho eny Ambohijatovo notarihin地y Cellule de Crise dia nosakanan地y miaramila rehefa nandalo ny Kianjan地y 13 Mai ka noveleziny sy nofafazany grenady mandatsa-dranomaso ?

Fanosihosena ny zon地y Antenimieram-pirenena maha andrim-panjakana azy sy ny Solombavambahoaka no il瀟地y Filoha RATSIRAKA laza eran段zao tontolo izao ary nohitsakitsahin地y andininy faha 44 amin地y lal瀘-panorenana izay milaza fa andraikiny ny miantoka ny fampandehanana antsakany sy andavany ny fahefana rehetra eto amin地y Firenena.

 

Ny andiny faha 152 amin地y lal瀘-panorenana dia milaza fa tsy azo ampiharina ny lal瀟a mifand潴a amin地y lal瀟a fototry ny Repoblikan段 Madagasikara. Anisan段zany ny hitsivolana 60-082 tamin地y 13 aogositra 1960 sy 60-104 tamin地y 21 septambra 1960 izay arangaragan地y Pr馭et de Police rehefa misy famoriam-bahoaka ataon地y Depiote. Samy miara-mahita isika fa anariana ranon-tany avy amin地y fanamboaran-dalana ankehitriny ny eo Antanimbarinandriana rehefa niangonan地y fako sy loto tamin地y fotoam-pahavaratra. Mba toerana mendrika ny mponin但ntananarivo anisan地y vahoaka andriamanjaka tompon地y fahefana rehetra araka ny andininy faha 6 amin地y lal瀘-panorenana ve io toerana io ? Tsy mendrika AZY io toerana fanariam-pako sahala amin段o hoy ny fihevitry ny Solombavambahoaka ao amin地y Cellule de Crise. Asa izay fihevitry ny Ben地y Tan瀟a ny amin段zany ! Ny fangatahana an但mbohijatovo rehetra taorian地y 09 Fevrie 2001 dia nolavin地y Ben地y Tan瀟a daholo.

 

Ny Prezidan地y Repoblika no Filoha mpanorina ny AREMA ary ny AREMA no mifanandrina amin地y vahoaka tarihin地y Cellule de Crise amin段ty resaka Kianjan地y 13 Mai ity. Fa angaha AREMA ny Miaramila sy ny Pr馭et de Police ary ny Ben地y Tan瀟a no miditra amin段ty resaka politika ifanoheran地y Mpanohitra amin地y Antoko AREMA ity ?

 

Ny Mponin但ntananarivo dia efa mandoa hetra ho enti-manana ny filaminana, ny fikarakarana ary fanatsarana ny Tan瀟a nefa potika ny lal瀟a, tsy tafavoaka ny rano maloto ary miavosa ny loto manamaimbo ny Tan瀟a eto an-drenivohitra. Ka inona amin段reo no arovan地y Pr馭et de Police sy ny Ben地y Tan瀟a ?

 

Malaza manerana an段zao tontolo izao ny fanosihosena andrim-panjakana sy ny zon地y Solombavambahoaka ataon地y Filoha RATSIRAKA.

Koa manainga ny Vahoaka Malagasy tsy HANAIKY LEMBENANA manana ny RARINY hiaro ny DEMOKRASIA sy ny ZON丹LOMBELONA ny Cellule de Crise.

Antananarivo ny 3 Avrily 2001